Poland

poland
In Poland the COSMIC organization is represented by Beata Czarnacka-Chrobot and Jaroslaw Swierczek.
Czarnacka-Chrobot Prof. Beata CzarnackaChrobot is chairman of the Scientific Policy Committee at the Polish Ministry of Science and Higher Education, vice-dean of the Collegium of Economic Analysis at Warsaw School of Economics (WSE), Poland, head of the Unit of Information Technology at the Institute of Information Systems and Digital Economy in WSE. She is also a member of Polish-United States Innovation Council and one of the Polish representatives of Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) International Advisory Council, as well as a vice-president of the Polish Association for Software Measurement and a member of many others professional organizations. Her research interests relate first of all to the software engineering, especially in the area of software products and processes measurement. She has devoted to this issue the vast majority of the approx. 100 of her publications, including articles published in recognized international journals (with impact factor) and conference proceedings, published recently mainly in the USA, including some identified as the “Best Paper” of the prestigious IT conferences (see publications list). She also works as an expert/advisor/consultant in public administration institutions, consulting firms and IT sector as well as an expert/reviewer for the National Science Centre and the European Commission in FP7, EACEA 2007 and 2013, and Horizon 2020 in the area of ICT.You can contact Beata at beata.czarnacka-chrobot @ cosmic-sizing.org.

 

Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH jest przewodniczącą Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prodziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, kierownikiem Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Jest również członkiem Polsko-Amerykańskiej Rady Innowacji, pełni także funkcję jednego z dwóch przedstawicieli na Polskę Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) International Advisory Council oraz wiceprezesa zarządu Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania (PSMO). Jest również członkiem wielu innych profesjonalnych organizacji. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim inżynierii oprogramowania, a zwłaszcza wymiarowania produktów i procesów programowych. Temu zagadnieniu poświęciła przeważającą większość spośród ok. 100 swoich publikacji, w tym artykuły zamieszczone w uznanych zagranicznych czasopismach i materiałach konferencyjnych, publikowane w ostatnim czasie głównie w USA, w tym niektóre wyróżnione jako tzw. „Best paper” prestiżowych konferencji lub opublikowane w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (lista publikacji). Współpracuje również z instytucjami administracji publicznej, firmami konsultingowymi i z sektora IT, m.in. jako główny specjalista ds. analiz biznesowych, konsultant, doradca i szkoleniowiec, a także w charakterze eksperta. Jest także ekspertem/recenzentem Narodowego Centrum Nauki oraz Komisji Europejskiej w FP7 i EACEA 2007 i 2013 oraz Horizon 2020 w obszarze ICT.
JarekSwierczek Jarek is an independent measurement specialist and past president of PoSMA.You can contact Jarek at jaroslaw.swierczek @ cosmic-sizing.org