Prędkość wytwarzania oprogramowania a Punkty funkcjonalne COSMIC

Polish translation of Software Development Velocity with COSMIC Function Points

Abran, A., Gadomski, M. (Redakcja wersji polskiej)

Punkty funkcjonalne COSMIC zapewniają obiektywną i znormalizowaną metodę pomiaru funkcjonalnego rozmiaru oprogramowania. Korzystając z punktów funkcyjnych COSMIC, programiści mogą obiektywnie obliczyć własną prędkość rozwoju oprogramowania i wykorzystać ją do planowania i monitorowania pracy w toku.
Prędkość wytwarzania oprogramowania może być obliczana jako funkcja jego rozmiaru wyznaczonego w punktach funkcyjnych COSMIC i może być wykorzystana do oszacowania funkcjonalności oprogramowania, która może zostać dostarczona w określonym czasie.

Publishing date
19-04-2019
COSMIC version
4.0.2
Download option
Allow direct download

Download