Documentatie Overzicht en Begrippenlijst – Dutch 3.0

Symons, C.R., Lesterhuis, A.

Het doel van deze ‘Documentatie overzicht en begrippenlijst’ is het verschaffen van een volledig
overzicht van alle documenten die bij de COSMIC methode horen, samen met een kort overzicht van
de inhoud van de documenten. Het geeft de lezer de mogelijkheid om snel de documenten te
selecteren die voor zijn doel relevant zijn en uit te vinden waar hij deze documenten kan verkrijgen.
Dit document bevat de begrippenlijst zoals die in de COSMIC methode vanaf versie 3.0 wordt
gebruikt.

Publishing date
01-11-2008
URL (external source)
https://nesma.org/downloads/cosmic-documentatie-overzicht-en-begrippenlijst-dutch/
COSMIC version
3.0
Download option
Allow direct download

Download